Recerca

La visió i els valors dels professionals sanitaris

Treballar en diferents sectors sanitaris i comptar amb un equip multidisciplinar permet a la Fundació Josep Laporte constituir-se en una organització especialitzada en identificar la visió i necessitats dels professionals sanitaris i els objectius de canvi que aquests pretenen assolir en diversos àmbits de gestió, l'assistència sanitària, les TIC i el currículum professional, i competències necessàries (futur de les professions sanitàries).

La Fundació Josep Laporte compta amb una experiència acumulada en la seva llarga trajectòria en l'àrea de la recerca psico-emocional, promovent una atenció centrada en les necessitats i preferències dels pacients, així com incorporant les perspectives i percepcions dels diferents agents sanitaris que intervenen en la millora de la qualitat assistencial. La identificació dels reptes futurs i la incorporació de visions és la garantia per obtenir una visió global, complementària i innovadora.

Per això posa a disposició de professionals i institucions sanitàries les eines necessàries per identificar les necessitats, preferències i valors promotors del canvi dels professionals de la salut, en correspondència amb les expectatives que els ciutadans tenen en relació al tipus d'atenció que volen rebre.

Línies estratègiques

 • Conèixer i valorar les necessitats i preferències del personal sanitari
 • Identificar valors i actituds professionals promotores de canvi
 • Oferir estratègies eficaces de comunicació entre professionals i entre professional i pacient per millorar la qualitat assistencial
 • Desenvolupar materials específics adreçats a pacients

Àrees temàtiques

 • Visió, necessitats i projecció segons el perfil professional
 • Valors de l'equip multidisciplinari segons una àrea específica d'actuació o patologia
 • Participació activa dels professionals en plans i estratègies de salud.Competenciasen salut

El compromís social, amb les persones. Això és el que li dóna aquest plus.

Estudi Feminització de la Professió Mèdica. FJL, 2008

Què podem oferir

 • Investigació qualitativa
 • Enquestes d'opinió
 • Metafòrums o panells d'experts
 • Productes i serveis multimèdia
 • Recerca a través de xarxes socials i a Internet

La Fundació Josep laporte aplica la recerca per a:

 • Dissenyar productes i serveis multimèdia
 • Desenvolupar materials educatius per a pacients
 • Formar professionals sanitaris i pacients

[+] Històric de projectes

Més informació

Per a més informació sobre l'àrea de recerca de la Fundació Biblioteca Josep Laporte, fes servir el formulari següent:

Estic d'acord
El Patronat

Segueix-nos al Social Media
© Fundació Biblioteca Josep Laporte, 2003-2012. Tots els drets reservats.
C/ Sant Antoni M. Claret 171, 3a planta. 08041 Barcelona (Spain). Tel: 93 433 5020. Correu-e: info.fbjl@uab.cat
ddd