Recerca

La FJL integra dins l'àrea de recerca una línia centrada en les prioritats i necessitats dels pacients i una altra destinada a conèixer la visió dels professionals sanitaris i agents de salut. Amb una trajectòria consolidada de més de 10 anys, la FJL s'ha distingit per l'aportació de coneixement científic en relació a la participació dels pacients en les decisions relatives a la seva salut i la perspectiva que aquests poden fer per millorar els serveis sanitaris. Per a això ha utilitzat metodologia quantitativa a través d'enquestes d'opinió, així com també metodologia qualitativa per mitjà de grups de discussió, entrevistes semi-estructurades o la implementació de metodologia Delphi o de Jurat ciutadà.

Més informació

Per a més informació sobre l'àrea de recerca de la Fundació Biblioteca Josep Laporte, fes servir el formulari següent:

Estic d'acord
El Patronat

Segueix-nos al Social Media
© Fundació Biblioteca Josep Laporte, 2003-2012. Tots els drets reservats.
C/ Sant Antoni M. Claret 171, 3a planta. 08041 Barcelona (Spain). Tel: 93 433 5020. Correu-e: info.fbjl@uab.cat
ddd