Publicacions per a professionals

Manuals

Manual de formació AGREE

L'instrument AGREE elaborat per la AGREE Collaboration (col·laboració internacional d'investigadors i desenvolupadors de polítiques sanitàries que té com a a objectiu augmentar la qualitat i la efectivitat de les guies de les guies de pràctica clínica a través de l'establiment d'una xarxa de treball compartit per al seu desenvolupament, informe i assessorament) i traduït per la Fundació Biblioteca Josep Laporte, conjuntament amb l'Agencia de Evaluación de Tecnologías Médicas del Gobierno Vasco (Osasun Teknologien Bailoztatzeko Zerbitzua, OSTEBA), és una eina genèrica dissenyada principalment per ajudar a productors i usuaris de guies de pràctica clínica en l'avaluació de la qualitat metodològica d'aquestes. Pot ser utilitzat com ajuda en l'avaluació formal de guies en el àmbit dels programes de guies de pràctica clínica, però no és un substitut de les decisions que es prenen per recolzar o subscriure els mencionats documents. L'objectiu de l'Instrument AGREE és oferir un marc per a la avaluació de la qualitat de les guies de pràctica clínica.

Agree (resum) Manual de formació AGREE

Categories de documents

Més informació

Si vols més informació sobre els projectes d'informació per a professionals, posa't en contacte amb nosaltres a través d'aquest formulari:

El Patronat

Segueix-nos al Social Media
© Fundació Biblioteca Josep Laporte, 2003-2012. Tots els drets reservats.
C/ Sant Antoni M. Claret 171, 3a planta. 08041 Barcelona (Spain). Tel: 93 433 5020. Correu-e: info.fbjl@uab.cat
ddd