Publicacions per a professionals

Informes

Profesión médica en la encrucijada: hacia un nuevo modelo de gobierno corporativo y de contrato social

El document elaborat per el Dr. Albert Jovell i M. Dolors Navarro (Fundació Biblioteca Josep Laporte per a la Fundació Alternativas, tracta temes com, per exemple, el canvi social i la professió mèdica, el nou model de relació metge-pacient, el metge com a professional del coneixement, la recertificació professional, etc... D'altra banda, els autors fan una sèrie de propostes entre d'altres: promoure models d'excel·lència en el lideratge a les organitzacions col·legials i a les institucions sanitàries que facilitin la gestió del canvi, fomentar un marc laboral que inclogui la interdisciplinarietat, la conciliació de la vida familiar i laboral i la promoció d'estratègies planificades de jubilació parcial, incorporar als metges en la millora de l'atenció sanitària mitjançant una obertura dels col·legis professionals a la societat i a la participació representativa als òrgans de govern de les instituciones sanitàries, establir un contacte social explícit basat en la creació de mutualismes amb els diferents agents de la salud, que tingui com a actors principals a metges, pacients i administracions sanitàries, incentivar l'adapció de mecanismes de certificació periòdica de les competències professionals.

Informe Alternativas versió complerta Nota de premsa de l´informe Alternativas

El Futur de la Professió Mèdica

Aquest treball, elaborat per la Fundació Biblioteca Josep Laporte i patrocinat per la Fundación Salud, Innovación y Sociedad, reflecteix les opinions de l'autor respecte els canvis que s'han produït en els darrers anys que han provocat l'aparició d'una nova realitat social i que afecten a l'exercici de la professió mèdica. L'objectiu d'aquest document és posar de relleu que el tipus de pacient està canviant (l'esperança de vida ha augmentat, les malalties cròniques, la pluripatologia, el fenomen de la immigració va en augment, el pacient està més informat i és més exigent...) i com la professió mèdica s'ha d'adaptar a aquesta nova realitat, tant social com tecnològica. Conclou aquest treball que els professionals sanitaris, per exercir eficientment la seva feina, necessiten actualitzar el coneixement de forma contínua i gestionar-lo de forma eficaç. L'objectiu final del professional sanitari hauria de ser aplicar una actitut efectiva i afectiva respecte els pacients.

El futuro de la profesión médica (castellà)

Categories de documents

Més informació

Si vols més informació sobre els projectes d'informació per a professionals, posa't en contacte amb nosaltres a través d'aquest formulari:

El Patronat

Segueix-nos al Social Media
© Fundació Biblioteca Josep Laporte, 2003-2012. Tots els drets reservats.
C/ Sant Antoni M. Claret 171, 3a planta. 08041 Barcelona (Spain). Tel: 93 433 5020. Correu-e: info.fbjl@uab.cat
ddd