La Fundació

Origen

La Fundació Biblioteca Josep Laporte es crea formalment en el mes de juliol de 1999, quan es realitza la reunió de constitució del seu Patronat. El seu orígen es troba en la presa de consciència sobre l'impacte que les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) produeixen a l'àmbit de les ciències de la salut i de la vida, el canvi de paradigma que això suposa en l'atenció sanitària, i les oportunitats que aquest canvi genera tant per als professionals com per als usuaris de la sanitat.

Missió

Les principals institucions de l'àmbit de la sanitat a Catalunya s'uneixen al projecte de la Fundació Biblioteca Josep Laporte amb la missió de:

 • Proporcionar i oferir la informació i la formació necessària per promoure en els professionals de la salut i en els usuaris de la sanitat un procés de presa de decisions racional i de qualitat basat en el coneixement.
 • Promoure la creació, captura, selecció, síntesi, integració, transferència i disseminació del coneixement en ciències de la salut i de la vida.
 • Respondre i atendre les necessitats actuals i futures d'informació i coneixement dels professionals de la sanitat, dels docents, dels estudiants i dels consumidors mitjançant estratègies de documentació específiques que incorporen les tecnologies de la informació i la comunicació.

Valors

 • Salut, àrea d'interàs prioritari per la població
 • Coneixement, oferint serveis de valor afegit basats en la gestió del coneixement de qualitat
 • Innovació, associant TIC amb informació, coneixement i investigació en ciències de la salut.
 • Capital institucional, ja que reuneix en un mateix projecte les principals institucions de Catalunya en l'àmbit de la sanitat
 • Educació, oferint oportunitats de formació i aprenentatge als professionals i als usuaris de la sanitat
 • Orientació social, afavorint la igualtat d'oportunitats en l'accés a la informació i promovent l'atenció sanitària basada en el coneixement
 • Comunicació, introduint informació, formació i investigació als professionals de la salut i els pacients

El patronat

 • Col·legi oficial de Metges de Barcelona
 • Fundació Puigvert
 • Institut Català de la Salut
 • Institut Municipal d'Assistència Sanitària
 • Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
 • Universitat Autònoma de Barcelona

Institucions associades

 • Consorci Hospitalari de Vic - FORES
 • MC Mutual

Dades de contacte

Fundació Biblioteca Josep Laporte

C/ Sant Antoni M. Claret, 171, 3a planta
08041 Barcelona (Spain)

El Patronat

Segueix-nos al Social Media
© Fundació Biblioteca Josep Laporte, 2003-2012. Tots els drets reservats.
C/ Sant Antoni M. Claret 171, 3a planta. 08041 Barcelona (Spain). Tel: 93 433 5020. Correu-e: info.fbjl@uab.cat
ddd