Formació per a professionals

Els canvis que s’han produït durant els darrers anys en l’àmbit de l’atenció sanitària han provocat l’aparició d’una nova realitat social que afecta a l’exercici de la professió. Diferentes factors relacionats amb la crisi ecònomica, la introducció de noves tecnologies sanitàries, els canvis demogràfics, l’increment de necessitats per part de la població, i el canvi en el model de pacient són exemples dels nous reptes que les organitzacions sanitàries i els seus professionales han d’afrontar.

La Fundació Josep Laporte desenvolupa activitats de formació dirigides a profesionals sanitaris per fer front als nous reptes en les següents àrees:

  • Lideratge i gestió clínica: Formació en habilitats directives i relacionades amb la gestió clínica, dirigida a institucions i col·lectius específics del sistema sanitari.
  • Formació "a mida": Àmplia experiencia en el desenvolupament de programes a mida per empreses del sector sanitari en els següents àmbits: cerques bibliogràfiques, guies de pràctica clínica, política institucional sanitària i accès al mercat, entre d’altres.
  • Promoció de l’autocura (Professional Tutor): Desenvolupament de materials i organització de tallers presencials centrats en l’anàlisi de necessitats dels pacients, la millora de la comunicació, la conducció de grups i la promoció de l’autocura. Consultar document

[+] Històric de projectes

Més informació

Per a més informació sobre l'àrea de formació de la Fundació Biblioteca Josep Laporte, fes servir el formulari següent:

Estic d'acord
El Patronat

Segueix-nos al Social Media
© Fundació Biblioteca Josep Laporte, 2003-2012. Tots els drets reservats.
C/ Sant Antoni M. Claret 171, 3a planta. 08041 Barcelona (Spain). Tel: 93 433 5020. Correu-e: info.fbjl@uab.cat
ddd