Formació

Formació per a professionals

Els canvis que s’han produït durant els darrers anys en l’àmbit de l’atenció sanitària han provocat l’aparició d’una nova realitat social que afecta a l’exercici de la professió. Diferentes factors relacionats amb la crisi ecònomica, la introducció de noves tecnologies sanitàries, els canvis demogràfics, l’increment de necessitats per part de la població, i el canvi en el model de pacient són exemples dels nous reptes que les organitzacions sanitàries i els seus professionales han d’afrontar.

Oferta de formació per a professionals

Formació per a ciutadans

L’autocura responsable és un element clau en un nou model d’assistència sanitària que promou el rol fonamental que té el pacient en la gestió de la seva salut. Tanmateix, gran part de la població es troba amb dificultats relacionades amb l’adquisició d’estils de vida saludable, el seguiment dels tractaments i la gestió dels símptomes associats a una malaltia crònica.

Oferta de formació per a pacients i ciutadans

Més informació

Per a més informació sobre l'àrea de formació de la Fundació Biblioteca Josep Laporte, fes servir el formulari següent:

Estic d'acord
El Patronat

Segueix-nos al Social Media
© Fundació Biblioteca Josep Laporte, 2003-2012. Tots els drets reservats.
C/ Sant Antoni M. Claret 171, 3a planta. 08041 Barcelona (Spain). Tel: 93 433 5020. Correu-e: info.fbjl@uab.cat
ddd