Nova adreça del Servei d'Obtenció de Documents

El Servei d'Obtenció de Documents de la Biblioteca Josep Laporte ha canviat la seva adreça de forma permanent. Trobareu el servei a l'adreça següent:

http://salut-envelliment.uab.cat/sod/